loLmaken

Leren ondernemend leren

Vanuit passie en talent. Jongeren geven betekenis aan wat zij leren op school door te doen. 

LOLmakers zetten ondernemendheid in voor (onderwijs)innovatie. We maken rebels tot pioniers.

Leren Ondernemend Leren

Zelf ondernemen helpt om betekenis te geven aan wat je leert op school. Het is mogelijk om ondernemende projecten in te zetten voor het werken aan lesdoelen. We werken hiervoor samen met scholen. 

Het onderwijsconcept ‘LOL’ is ontwikkeld door Stichting Entreprenasium: Een onderwijsmethode in het voortgezet onderwijs voor ondernemend leren.