Meer GRIT in jullie School?

GRIT=

passie en volhardendheid voor een eigen doel. 

 

 

LOLmakers weet dat meer tijd en aandacht voor het vinden van GRIT de problematiek van onderpresteren en uitval op kan lossen. We helpen studenten om vanuit hun doel de link terug te leggen naar hun schoolvakken. We hebben veel ervaring met hoe je onderwijs dusdanig kunt vormgeven dat jongeren meer zelf de regie nemen. 

Programmas voor en met

jongeren

Verander- en onderwijskundige ondersteuning

Onze programma's voor jongeren zijn inspiratie-impulsen: 

We komen, we inspireren, we maken wakker, en we gaan weer. We richten ons specifiek en direct op de jongeren. De programma's kunnen echter ook worden ingezet als een inspiratie impuls en verkenning voor het vormgeven van jullie onderwijs in de toekomst.

We zijn geen school en we kunnen daardoor de motivatie voor leren los van diploma's behalen trekken. Dit zien jongeren en daardoor werkt het heel erg goed. Daarnaast helpt het om eerst los van alle schoolse kaders onderwijs opnieuw te ontwerpen om de aansluiting met de jongeren en de essentie van wat onderwijs echt zou moeten betekenen terug te vinden. Zo zijn LOLmakers echte ondernemende Het Kan Wel - aanpakkers.

We nemen met onze programma's voor de jongeren het werk voor de scholen bijna volledig uit handen.

Onze veranderkundige en/of onderwijskundige ondersteuning is altijd op maat. Omdat eigenlijk elke school al opzoek is naar nieuwe manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten op jongeren en de maatschappij waarin zij leven. Daarom zoeken wij aansluiting bij en ondersteunen wij de processen die al gaande zijn. 

De moeilijkheid in deze verandering is dat we vaak nog niet weten wat werkt en hoe dit vorm te geven. Omdat dit veel onzekerheid met zich mee brengt vallen we vaak terug in de oude patronen en systemen.

Wij helpen jullie zicht te krijgen op de (onbewuste) processen die spelen, uit te zoeken wat jullie echt willen of wat op weg daarnaar toe in de weg staat. Wij helpen jullie om zelf achter het roer te staan van de spannende en weerbarstige tocht naar jullie onderwijsdroom.

Video: Floris van Doorn

Oud deelnemer LOLmakers

Onze werkwijze is uniek omdat we op vernieuwende manieren met jongeren werken, onderwijs kunnen ontwerpen en expertise hebben op veranderkundig vlak. Zo kunnen we onze programma's van jongeren van waarde maken voor een grotere verandervraag in de school. Spelen de jongeren vaak een belangrijke rol in onze verander en onderwijskundige ondersteuning en kunnen we op verschillende vlakken in de school invloed uitoefenen. Uiteraard kan het ook zo zijn dat jullie ondersteuningsvraag maar op 1 van deze vlakken ligt.  

Meer weten over onze dienstverlening? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. 

Uniek samenspel van jongeren met docenten

Partners van LOLmakers 
https___halloijburg.nl_blobs_gebiedsplat
download.png