Samenwerking scholen 

LOLmakers weet dat meer tijd en aandacht voor het vinden van de GRIT de problematiek van onderpresteren en uitval op kan lossen.

We helpen studenten om vanuit hun doel de link terug te leggen naar hun schoolvakken. We hebben veel ervaring met hoe je onderwijs dusdanig kunt vormgeven dat jongeren meer zelf de regie nemen. 

Echter, onze programma's zijn inspiratie-impulsen: 

We komen, we inspireren, we maken wakker, en we gaan weer. We richten we ons specifiek en direct op de jongeren. 

We doen dit bewust: LOLmakers zijn echte ondernemende Het Kan Wel - aanpakkers. We zijn geen school en we kunnen daardoor de motivatie voor leren los van diploma's behalen trekken. Dit zien jongeren en daardoor werkt het heel erg goed. 

We nemen daarom met onze programma's het werk voor de scholen bijna volledig uit handen. 

 

Wilt u toch een LOLmakers-school worden?
Scholen kunnen we alleen helpen als zij echt de ambitie hebben om een volledige cultuur-omslag te doormaken. Met deze scholen herontwerpen wij, samen met de docenten en leerlingen, het onderwijs, de cultuur en de organisatiestructuren vanuit onze kennis, maar afgestemd op jullie waarden. 

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan. 

LEes hier meer over hoe LOLmaker

Anneke Hylkema het Pieter nieuwland College te Amsterdam begeleidt in het opnieuw positioneren en vormgeven van hun vwo.